skip to Main Content

Digitale vertegenwoordiging

Digitale vertegenwoordiging Digitale vertegenwoordiging is een langgekoesterde wens van de overheid en van wettelijke vertegenwoordigers. Het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur geeft wettelijke vertegenwoordigers het recht om namens een ander met hun eigen inlogmiddel diensten af te kunnen nemen.…

Lees Meer

NVVK convenant krijgt geen ondersteuning van branche

De NBPB en de NBBI ondersteunen de 'Samenwerkingsafspraken bewind' van de NVVK niet. Ook brancheorganisatie Horus ondersteunt deze visie.  𝗗𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 '𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻𝘄𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴𝘀𝗮𝗳𝘀𝗽𝗿𝗮𝗸𝗲𝗻' Gisteren is tijdens een studiedag van de NVVK een presentatie gehouden over ‘samenwerkingsafspraken tussen VNG en bewindvoerdersorganisaties’ en is het concept…

Lees Meer

Rechter ontslaat BAD als bewindvoerder

De kantonrechter in Almelo heeft Budget Adviesbureau Deventer (BAD) ontslagen als bewindvoerder van ruim 400 mensen, voornamelijk uit Deventer. De (gemeentelijke) bewindvoerder uit Deventer maakte veel fouten, waardoor de belangen van een kwetsbare groep mensen in het gedrang kwamen. De…

Lees Meer

Den Helder gebruikt LOBCM modelconvenant

Een mooi resultaat na de stevige bezwaren van het LOBCM tegen de aankondiging van de screening van onderbewindgestelden door de gemeente (april 2021). Als eerste gemeente gebruikt Den Helder het door het LOBCM opgestelde modelconvenant tussen gemeenten en professionele bewindvoerders. …

Lees Meer

LOBCM Modelconvenant gemeenten

Het LOBCM heeft een modelconvenant opgesteld dat kan worden gebruikt door gemeenten die de samenwerking met bewindvoerders in de regio in een convenant vast wil leggen. Het convenant is gepresenteerd aan de VNG en enthousiast ontvangen. De besluitvorming van de VNG is…

Lees Meer

CJIB ontvangt NBPB Award 2020

Op woensdag 30 juni heeft Annette Veenstra, Directeur Dienstverlening en Incasso, van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de NBPB Award 2020 in ontvangst genomen. De award is tijdens een kleinschalige, feestelijke bijeenkomst op het CJIB-kantoor in Leeuwarden uitgereikt door NBPB…

Lees Meer

NBPB Award toegekend aan CJIB

De leden van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders (NBPB) kennen de NBPB Award 2020 toe aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De award wordt sinds 2019 jaarlijks uitgereikt om erkenning te geven aan een persoon of organisatie die zich optimaal inzet…

Lees Meer

Positieve invloed bewind op doorstroom schuldenbewinden | Cijfers NBPB Leden

Met trots presenteren wij het NBPB jaarrapport en infographic over de auditcijfers van onze leden van 2019. De cijfers bevestigen dat onze bewindvoerders zich hard inzetten voor het bevorderen van de doorstroom van schuldenbewinden. De resultaten ontkrachten de heersende beeldvorming dat bewindvoerders bewust schulden niet oplossen met als doel…

Lees Meer

Tegemoetkoming toeslagenaffaire

Op verzoek van het Ministerie van Financiën vragen wij jullie de eenmalige tegemoetkoming die gedupeerden van de toeslagenaffaire rond kerst ontvangen zoveel als mogelijk aan de cliënt te laten toekomen. Staatssecretaris van Huffelen roept onder meer bewindvoerders op deze 'kerstbonus'…

Lees Meer

15 jaar NBPB

Op 26 september is het 15 jaar geleden dat onze vereniging is opgericht. Vanwege de Corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk dit jubileum te vieren met een feestelijke bijeenkomst, taart voor alle leden of een reünie van oud bestuursleden. Wat wél doorgaat is…

Lees Meer

Besluit Expertgroep CBM doorberekenen bankkosten

Via de brancheverenigingen BPBI en NPBP heeft de expertgroep Curatele Bewind en Mentorschap (CBM) kennis gekregen van het feit dat alle grote banken de professionele bewindvoerders belasten voor het aanhouden van bankrekeningen voor hun cliënten. De extra kosten kunnen oplopen…

Lees Meer

André Moerman ontvangt NBPB award 2020

Afgelopen woensdag 24 juni hebben wij eindelijk de NBPB award 2019 uitgereikt. Vanwege de RIVM-maatregelen was het uitreiken van de award eerder dit jaar niet mogelijk. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering in februari hebben de onze leden unaniem gestemd voor het…

Lees Meer

Petra staat onder bewind: Denk aan je toekomst!

Dit keer het verhaal van Petra die er veel voldoening van krijgt dat zij weer mee mag doen in de maatschappij. Beschermingsbewind is namelijk veel meer dan het betalen van rekeningen en oplossen van schulden. Er kunnen allerlei oorzaken zijn…

Lees Meer

Onder bewind: Jannie wordt steeds sterker

Dit keer het verhaal van Jannie die steeds sterker wordt nu ze onder bewind staat. Beschermingsbewind is namelijk veel meer dan het betalen van rekeningen en oplossen van schulden. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor iemand in de financiële moeilijkheden…

Lees Meer

Reactie op convenant gemeente Amsterdam

Vanuit de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) juichen wij toe dat de kwaliteit van bewindvoerders die zijn aangesloten bij een beroeps- of branchevereniging wordt onderkend. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat de gemeente Amsterdam de samenwerking met bewindvoerders…

Lees Meer

Onder bewind: Het verhaal van Leonie

Dit keer het verhaal van Leonie die het halve dorp leegkocht omdat ze verliefd was. Beschermingsbewind is namelijk veel meer dan het betalen van rekeningen en oplossen van schulden. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor iemand in de financiële moeilijkheden…

Lees Meer

Onder bewind: Het verhaal van Theo

Dit keer het verhaal van Theo die lekkerder in zijn vel zit doordat hij onder bewind staat. Beschermingsbewind is namelijk veel meer dan het betalen van rekeningen en oplossen van schulden. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor iemand in de…

Lees Meer

Onder bewind: het verhaal van Gerard

Vandaag is het tweede deel van een reeks interviews met het thema 'Beschermingsbewind' verschenen. Deze interviews verspreiden wij zo breed mogelijk met als doel duidelijk te maken wat de waarde van beschermingsbewind is, ook nadat de schulden zijn opgelost.  …

Lees Meer

Onder bewind: Het verhaal van Henk

Vandaag is het eerste deel van een reeks interviews met het thema 'Beschermingsbewind' verschenen. Deze interviews verspreiden wij zo breed mogelijk met als doel duidelijk te maken wat de waarde van beschermingsbewind is, ook nadat de schulden zijn opgelost.  …

Lees Meer

Update Rabobank

Het LOBCM en de BPBI zijn samen intensief in gesprek geweest met Rabobank Nederland over de verhoging van de tarieven en de nieuwe mantelovereenkomst. Positief is te ervaren dat de bank met ons in gesprek is gegaan en serieus naar…

Lees Meer

Standpunt NBPB | Vastgestelde tarieven bewindvoering

Op social media wordt gediscussieerd over onze uitspraak dat er niet afgeweken mag worden van de vastgestelde tarieven voor bewindvoering. In dit bericht geven wij een toelichting op onze uitspraak. Professionele bewindvoerder Iemand die drie of meer bewinden heeft is…

Lees Meer

Pilot DigiD machtigingen

  Naar aanleiding van verschillende gesprekken - m.b.t. de DigiD machtigingen - die wij vanuit de NBPB met Logius hebben gevoerd staat dit onderwerp nu hoog op de agenda. Logius start binnenkort met het uitvoeren van de klantreis in het kader…

Lees Meer