skip to Main Content

André Moerman ontvangt NBPB award 2020

Afgelopen woensdag 24 juni hebben wij eindelijk de NBPB award 2019 uitgereikt. Vanwege de RIVM-maatregelen was het uitreiken van de award eerder dit jaar niet mogelijk. Tijdens onze Algemene Ledenvergadering in februari hebben de onze leden unaniem gestemd voor het toekennen van de NBPB award 2019 aan Andre Moerman. Zijn medewerking aan onderzoeken, bijdragen aan de beeldvorming over schuldenproblematiek en de objectieve informatie op schuldinfo.nl worden zeer gewaardeerd door onze leden.

De NBPB award is door onze vereniging in het leven geroepen met als doel een persoon, organisatie of instelling die veel betekent voor de (financieel) kwetsbare mens in de samenleving in het zonnetje te zetten. De award is bedoeld als compliment aan de ontvanger die zich optimaal inzet voor een betere ondersteuning, dienstverlening en/of meer begrip voor onze doelgroep. Het  uitgangspunt is dat de inspanningen en werkzaamheden van deze persoon of organisatie een landelijk karakter hebben.

André Moerman zet zich al jaren in voor mensen met schulden. Zijn website Schuldinfo.nl is toegankelijk voor iedereen en geeft brede en objectieve informatie. Daarnaast zijn er onder meer handleidingen, berekeningen, jurisprudentie en voorbeeldbrieven te vinden. De informatie op de website is praktisch goed toepasbaar waardoor bewindvoerders hun cliënten effectiever kunnen ondersteunen. De website is daarnaast gebruiksvriendelijk voor burgers die wél zelfredzaam zijn en op zoek zijn naar handvatten voor het oplossen van hun problemen (met schulden).

André Moerman is maatschappelijk relevant door zijn medewerking en input aan onderzoeken in het vakgebied. Hiermee wordt de landelijke schulden-problematiek met succes op de kaart gezet. Hiernaast levert André als voorzitter van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) een bijdrage aan de algemene beeldvorming en het in beeld brengen van knelpunten van de schuldenproblematiek.