skip to Main Content

Onder bewind: Het verhaal van Henk

Vandaag is het eerste deel van een reeks interviews met het thema ‘Beschermingsbewind’ verschenen. Deze interviews verspreiden wij zo breed mogelijk met als doel duidelijk te maken wat de waarde van beschermingsbewind is, ook nadat de schulden zijn opgelost.

 

Beschermingsbewind geeft nieuwe kansen en laat mensen weer meetellen

Beschermingsbewind is meer dan het betalen van rekeningen en oplossen van schulden. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor iemand in de financiële moeilijkheden komt. In deze NBPB-interviewrubriek laten we mensen aan het woord, die door beschermingsbewind rust en een menswaardig leven kregen. Hoe was hun situatie voor bewind en hoe staan zij nu in het leven sinds ze vrijwillig onder bewind staan? Dit keer het verhaal van Henk (60) uit Zeist.