skip to Main Content

Het bestuur

Annette Druijf – Vijn

Voorzitter

Tevens communicatie commissie

Marcel Brinkhof

Penningmeester

Jan Koning

Bestuurslid

Rachid Kati

Task Force, Communicatie
commissie en commissie
bewindvoerderscafés

Ageeth Roebers

Communicatie commissie en
commissie bewindvoerderscafés

Bart Bakker

Juridische commissie,
Rechtbankcommissie,
Task Force en LOBCM

Mayte van Bokhoven

Scholingscommissie en
vakbekwaamheid

Secretariaat

Els Kool – Rauwerda

Miriam van Gool