skip to Main Content

Audits

Onze bijlage b met de aanvullende NBPB kwaliteitseisen en de overige stukken m.b.t. het auditrapport 2018 kunt u vinden op de pagina Kwaliteitseisen/Audit. Leden kunnen de audit uploaden op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van onze website. Oud-leden en bewindvoerders die gelijk voor het volwaardig lidmaatschap in aanmerking willen komen kunnen voor uitleg over de wijze van aanleveren contact opnemen met het secretariaat. De audit van 2018 dient voor 1 oktober 2019 te worden aangeleverd.