skip to Main Content

Digitale vertegenwoordiging

Digitale vertegenwoordiging Digitale vertegenwoordiging is een langgekoesterde wens van de overheid en van wettelijke vertegenwoordigers. Het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur geeft wettelijke vertegenwoordigers het recht om namens een ander met hun eigen inlogmiddel diensten af te kunnen nemen.…

Lees Meer

Rechter ontslaat BAD als bewindvoerder

De kantonrechter in Almelo heeft Budget Adviesbureau Deventer (BAD) ontslagen als bewindvoerder van ruim 400 mensen, voornamelijk uit Deventer. De (gemeentelijke) bewindvoerder uit Deventer maakte veel fouten, waardoor de belangen van een kwetsbare groep mensen in het gedrang kwamen. De…

Lees Meer

Den Helder gebruikt LOBCM modelconvenant

Een mooi resultaat na de stevige bezwaren van het LOBCM tegen de aankondiging van de screening van onderbewindgestelden door de gemeente (april 2021). Als eerste gemeente gebruikt Den Helder het door het LOBCM opgestelde modelconvenant tussen gemeenten en professionele bewindvoerders. …

Lees Meer

LOBCM Modelconvenant gemeenten

Het LOBCM heeft een modelconvenant opgesteld dat kan worden gebruikt door gemeenten die de samenwerking met bewindvoerders in de regio in een convenant vast wil leggen. Het convenant is gepresenteerd aan de VNG en enthousiast ontvangen. De besluitvorming van de VNG is…

Lees Meer

CJIB ontvangt NBPB Award 2020

Op woensdag 30 juni heeft Annette Veenstra, Directeur Dienstverlening en Incasso, van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de NBPB Award 2020 in ontvangst genomen. De award is tijdens een kleinschalige, feestelijke bijeenkomst op het CJIB-kantoor in Leeuwarden uitgereikt door NBPB…

Lees Meer

NBPB Award toegekend aan CJIB

De leden van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders (NBPB) kennen de NBPB Award 2020 toe aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De award wordt sinds 2019 jaarlijks uitgereikt om erkenning te geven aan een persoon of organisatie die zich optimaal inzet…

Lees Meer

Positieve invloed bewind op doorstroom schuldenbewinden | Cijfers NBPB Leden

Met trots presenteren wij het NBPB jaarrapport en infographic over de auditcijfers van onze leden van 2019. De cijfers bevestigen dat onze bewindvoerders zich hard inzetten voor het bevorderen van de doorstroom van schuldenbewinden. De resultaten ontkrachten de heersende beeldvorming dat bewindvoerders bewust schulden niet oplossen met als doel…

Lees Meer

Tegemoetkoming toeslagenaffaire

Op verzoek van het Ministerie van Financiën vragen wij jullie de eenmalige tegemoetkoming die gedupeerden van de toeslagenaffaire rond kerst ontvangen zoveel als mogelijk aan de cliënt te laten toekomen. Staatssecretaris van Huffelen roept onder meer bewindvoerders op deze 'kerstbonus'…

Lees Meer