skip to Main Content

CJIB ontvangt NBPB Award 2020

©Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen

Op woensdag 30 juni heeft Annette Veenstra, Directeur Dienstverlening en Incasso, van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de NBPB Award 2020 in ontvangst genomen. De award is tijdens een kleinschalige, feestelijke bijeenkomst op het CJIB-kantoor in Leeuwarden uitgereikt door NBPB voorzitter Annette Druijf. Het CJIB heeft tijdens de algemene ledenvergadering van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) bij de stemming voor toekenning van de Award de meeste stemmen van de leden ontvangen. De vereniging zet met deze uitreiking het CJIB in het zonnetje vanwege de grote stappen die de uitvoeringsinstantie de afgelopen periode heeft gezet in zijn dienstverlening. Hierbij is door het CJIB de focus gelegd op het beter helpen van mensen met financiële problemen en laaggeletterden. Voorzitter Annette Druijf: “De inspanningen die het CJIB levert met als doel de communicatie met onze doelgroep te vereenvoudigen en de samenwerking met bewindvoerders te optimaliseren wordt enorm door onze leden gewaardeerd”.  

De NBPB – voor professionele bewindvoerders

De NBPB is dé beroepsvereniging voor beschermingsbewindvoerders. De vereniging heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied beschermingsbewind en het versterken van het aanzien en de positie van de beroepsgroep. Het is de enige vereniging in de branche waar alleen beschermingsbewindvoerders lid van kunnen worden. De NBPB staat voor kwalitatief hoogwaardige bewindvoering en een goede dienstverlening aan cliënten door haar goedgekeurde bewindvoerders.  De NBPB is een vereniging voor en door bewindvoerders; de bestuursleden zijn zelf ook bewindvoerder en hebben veelal een eigen kantoor. Zij weten als geen ander wat het werk van een beschermingsbewindvoerder inhoudt. De NBPB award is in 2019 door de vereniging in het leven geroepen met als doel erkenning te geven aan de ontvanger die zich optimaal inzet voor betere ondersteuning, dienstverlening en/of meer begrip voor de financieel kwetsbare mens. Met de award wil de NBPB organisaties en personen inspireren zich in te zetten voor de mensen in een financieel kwetsbare positie. Een vereiste voor het toekennen van de award is dat de inspanningen en werkzaamheden van de gekozen persoon of organisatie een landelijk karakter hebben.

Goede ontwikkelingen bij het CJIB

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult de centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Het CJIB is een lerende en innovatieve organisatie met continu aandacht voor verbetering. De combinatie van innovatiekracht, kennis en deskundigheid zorgt voor een prominente positie binnen de overheid. Eén van de belangrijkste maatschappelijke opgaven waar het CJIB voor staat, is maatschappelijk verantwoord innen en incasseren. Het CJIB heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in zijn dienstverlening waarbij de focus is gelegd op het beter helpen van mensen met financiële problemen en laaggeletterden. Voorbeelden van de goede ontwikkelingen bij het CJIB zijn de vereenvoudigde beschikkingen die de burger ontvangt, de verbeterde communicatie met hulpverleners, de aanpassing qua taalgebruik voor laaggeletterden en de sterk verbeterde mogelijkheden voor het aanvragen van aflos- en/of schuldregelingen. De introductie van het business portaal voor onder meer bewindvoerders die lid zijn van een brancheorganisatie heeft een zeer positieve invloed op de samenwerking tussen beschermingsbewindvoerders en het CJIB.