skip to Main Content

Task Force (werkgroep gemeenten)

De Task Force is per 7 maart 2022 opgeheven.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de interne en de externe communicatie. De leden ontvangen wekelijks een nieuwsbrief waarin aandacht wordt gegeven aan de activiteiten van het bestuur en de commissies en aan nieuwe ontwikkelingen die belangrijk zijn voor bewindvoerders. Daarnaast worden leden indien nodig tussentijds per mail op de hoogte gehouden over belangrijke ontwikkelingen binnen het vakgebied. De nieuwsbrieven vindt u terug op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van onze website. De externe communicatie is erop gericht externe betrokken partijen zoals de Rechtspraak, de overheid en het bankwezen op de hoogte te stellen van de activiteiten van de NBPB.

Scholingscommissie

Deze commissie organiseert minimaal drie keer per jaar een  scholingsdag voor leden van de NBPB tegen een gereduceerd tarief. Leden mogen ook introducees meenemen maar tegen een hoger tarief . Ook niet leden kunnen deelnemen aan de scholingsdagen tegen een hoger tarief. Eigen leden hebben altijd voorrang op introducees en niet-leden. De scholingsdagen zijn zeer divers van onderwerp en vak gerelateerd. Deelname aan de scholingsdag levert gecertificeerde studie-uren op. Het aantal uren wordt vermeld op het certificaat dat de deelnemer uitgereikt krijgt aan het einde van de dag.

Commissie bewindvoerderscafés

Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van bijeenkomsten in de vorm van een bewindvoerderscafé. Deze avond heeft een informatief thema en één of meerdere sprekers. Tevens creëert de commissie hierbij de mogelijkheid na het informatieve deel tijdens een borrel te netwerken met collega-bewindvoerders en de sprekers. Er worden 3 cafés per jaar gehouden op vier verschillende locaties, namelijk in Hoogeveen (Drenthe), Zwaag (Noord-Holland), Houten (Utrecht) en Eindhoven (Noord Brabant). Zie voor de data van deze cafés onze agenda.

Juridische commissie

De juridische commissie is per 15 maart 2021 opgeheven.

Klachtencommissie

Klachten worden voorgelegd aan het bestuur in plaats van aan een klachtencommissie. Het bestuur is in staat de klachten op kortere termijn te beoordelen. De mails over klachten worden eerst beantwoord door het secretariaat en doorgestuurd aan de betreffende bewindvoerders. Vervolgens zorgt het secretariaat dat alle stukken bij de klacht worden aangeleverd. Als de klacht compleet is wordt er van de betreffende bewindvoerder een reactie op de klacht gevraagd. De klacht en de reactie van de bewindvoerder worden hierna voorgelegd aan het bestuur. Als dit nodig is dan wordt de bewindvoerder uitgenodigd voor een gesprek met een of twee bestuursleden. Daarna wordt er door het gehele bestuur een advies uitgebracht.

Rechtbankcommissie

Er zijn in Nederland 11 arrondissementsparketten . Per arrondissement hebben wij een lid in de commissie. Dit lid woont de Rechtbankbijeenkomsten bij en stuurt belangrijke informatie en nieuwsbrieven aan de voorzitter van de commissie. De voorzitter documenteert de informatie en kijkt welke informatie belangrijk is om te bespreken met het bestuur. Het bestuur zal vervolgens, indien nodig, de leden weer op de hoogte stellen. Zo kunnen we in ieder geval landelijk de verschillende Rechtbanken goed in de gaten houden.