skip to Main Content

Den Helder gebruikt LOBCM modelconvenant

Een mooi resultaat na de stevige bezwaren van het LOBCM tegen de aankondiging van de screening van onderbewindgestelden door de gemeente (april 2021). Als eerste gemeente gebruikt Den Helder het door het LOBCM opgestelde modelconvenant tussen gemeenten en professionele bewindvoerders. 

Gesprekken met gemeente
Na onze bezwaren zijn er goede- en positieve gesprekken tot stand gekomen. Tijdens deze gesprekken hebben wij ons recent opgestelde landelijke modelconvenant ingebracht. Dit is nu de basis voor het convenant tussen bewindvoerders en de gemeente Den Helder. Dit is de eerste gemeente die gebruik maakt van ons convenant. Diverse gemeenten hebben interesse in het convenant getoond. Wij verwachten dan ook dat er meer gemeenten volgen.

Extra vergoeding bewindvoerder
In het convenant van de gemeente Den Helder is aanvullend opgenomen dat de bewindvoerder wordt betrokken bij een herbeoordeling van het toekennen van de bijzondere bijstand. Het is gewenst dat de bewindvoerder bij het gesprek hierover aanwezig is. De gesprekstijd en de reiskosten van de bewindvoerder worden vergoed door de gemeente.

Compliment voor gemeente Den Helder
Een compliment voor de gemeente is op zijn plaats voor de coöperatieve instelling gericht op samenwerken en de ommezwaai die met betrekking tot het convenant door de gemeente is gemaakt. Als LOBCM staan wij achter dit convenant en wij adviseren onze leden in de regio aan dit convenant deel te nemen.

LOBCM informeert gemeenten
Het LOBCM stuurt binnenkort een brief naar alle gemeenten in Nederland om ons landelijke modelijkconvenant onder de aandacht van de colleges van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraadsleden te brengen.