skip to Main Content

Onze doelstellingen

De NBPB is een vereniging die tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van het vakgebied bewindvoering.  Daarnaast wil de vereniging het aanzien en de positie van de beroepsgroep versterken door o.a.:

  • Het behartigen van de professionele belangen van haar individuele leden en de beroepsgroep in het algemeen.
  • Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden.
  • Het faciliteren van haar leden bij het delen van informatie en kennis binnen de beroepsgroep en daarbuiten.
  • Het opstellen, onderhouden en bewaken van een beroepscode met bindende gedrags- en ethische regels voor haar leden.
  • Garant te staan voor de overname van bewinden van leden die om wat voor reden dan ook het vak (tijdelijk) niet meer uitvoeren.* De vereniging spant zich in om de bewinden gelijkwaardig en overwogen te verdelen.
  • Het groeperen van de leden in plaatselijke of regionale verbanden, ter bevordering van de communicatie binnen de vereniging.
  • Het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de leden. Het geven van schriftelijke en mondelinge, individuele en collectieve voorlichting aan de leden en derden op het gehele terrein van activiteiten van de vereniging.
  • Haar leden met behulp van diverse (social) media informeren over relevante wijzigingen, documenten, actualiteiten en literatuur met betrekking tot het vakgebied. Daarnaast worden leden ook geïnformeerd over actualiteiten tijdens bewindvoerderscafés, de algemene ledenvergadering en scholingsdagen.

* Het garant staan betekent niet dat de NBPB de achtervang is. Soms wordt dit wel eens gedacht en dan wordt dit ook in het auditrapport vermeld. Het bieden van garantie voor overname kan de NBPB bieden in de vorm van bemiddeling. Zij is ervan op de hoogte welk softwaresysteem de bewindvoerder gebruikt, dit kan het overnemen van een bewind makkelijker maken.

Wat doet de NBPB?

Wat doet een beschermingsbewindvoerder?