skip to Main Content

Hoe kan ik mij aanmelden voor het aspirant lidmaatschap?
Klik hier voor meer informatie over ons aspirant lidmaatschap. Klik hier voor meer informatie over het volwaardige lidmaatschap.

Ontvang ik een factuur voor het lidmaatschap?
Ja. Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee weken een factuur voor het lidmaatschap en de (eenmalige) registratiekosten.

Wanneer word ik toegelaten als (aspirant) lid?
Uw aanmelding wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Indien er in de bestuursvergadering is besloten u toe te laten en de kosten voor het lidmaatschap zijn voldaan, krijgt u van het secretariaat een bevestiging van uw lidmaatschap.

Waar kan ik een klacht indienen over een lid van de NBPB?
U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie. U vindt het adres onderaan de pagina.

Ik ben (aspirant) lid. Wanneer moet ik de contributie betalen?
U krijgt hiervoor in de loop van het jaar automatisch een factuur toegestuurd.

Hoe kan ik wijzigingen van mijn gegevens aan de vereniging doorgeven?
Als uw gegevens gewijzigd zijn, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar secretariaat@nbpb.nl

Als ik nog geen auditrapport kan overleggen, kan ik dan toch lid worden?
Ja, u wordt dan toegelaten als aspirant-lid. U dient echter binnen twee jaar nadat u als aspirant-lid bent toegelaten een auditrapport zoals omschreven op deze pagina te overleggen aan het bestuur. Indien het accountantsrapport goedgekeurd wordt door het bestuur, wordt u toegelaten als volwaardig lid. Vanaf dat moment bent u ook gerechtigd het logo van de NBPB te voeren. U dient bij uw aanmelding voor het aspirant lidmaatschap wél een bijlage B, ingevuld door uw accountant, aan te leveren. Bijlage B is het onderdeel van het auditrapport waarin de kwaliteitseisen van de NBPB staan vermeld. U kunt bijlage B vinden op de pagina aspirant lidmaatschap.

Aan welke eisen moet ik voldoen om volwaardig lid te worden?
Klik hier om onze kwaliteitseisen te lezen.

Aan welke eisen dient het auditrapport te voldoen?
Lees hier waar het rapport aan moet voldoen. Op deze pagina vindt u ook de documenten die uw accountant nodig heeft. U dient zelf een accountant te vinden die de audit voor u kan uitvoeren en het auditrapport kan opmaken. Deze accountant moet aangesloten zijn bij de NBA. De NBPB heeft geen lijst met accountants die de audit kunnen uitvoeren omdat wij geen voorkeur willen uitspreken.

Moet ik ieder jaar een auditrapport aanleveren als ik ben toegelaten als volwaardig lid? 
Ja, ieder jaar vóór 1 oktober dient u het auditrapport over het voorgaande kalenderjaar ongevraagd aan de auditcommissie te overleggen.

Waar staat de afkorting NBPB voor?
Deze afkorting staat voor Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders.