skip to Main Content

Hoe kan ik mij aanmelden voor het lidmaatschap?
Klik hier voor meer informatie over ons lidmaatschap.

Ontvang ik een factuur voor het lidmaatschap?
Ja. Na uw aanmelding ontvangt u binnen twee weken een factuur voor het lidmaatschap en de (eenmalige) registratiekosten.

Wanneer word ik toegelaten als lid?
Uw aanmelding wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Indien er in de bestuursvergadering is besloten u toe te laten en de kosten voor het lidmaatschap zijn voldaan, krijgt u van het secretariaat een bevestiging van uw lidmaatschap.

Waar kan ik een klacht indienen over een lid van de NBPB?
U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie. U vindt het adres onderaan de pagina.

Ik ben lid. Wanneer moet ik de contributie betalen?
U krijgt hiervoor zo spoedig mogelijk na de jaarlijkse algemene ledenvergadering automatisch een factuur toegestuurd.

Hoe kan ik wijzigingen van mijn gegevens aan de vereniging doorgeven?
Als uw gegevens gewijzigd zijn, dan kunt u hiervoor een mail sturen naar secretariaat@nbpb.nl

Aan welke eisen moet ik voldoen om lid te worden?
De NBPB conformeert zich aan de eisen van het Landelijk Kwaliteitsbureau.

Moet ik ieder jaar een auditrapport aanleveren als ik ben toegelaten als lid? 
Nee, de NBPB heeft met ingang van de audit over 2021 het aanleveren van de audit losgelaten. U dient ieder jaar de goedkeuring van het LKB CBM en de bijlage C aan te leveren. De cijfers voor de bijlage C zullen via een enqête worden opgevraagd.

Waar staat de afkorting NBPB voor?
Deze afkorting staat voor Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders.