NBPB

KLAchtenformulier

Velden met een * zijn verplicht

Met dit formulier kunt u een klacht bij de klachtencommissie van de NBPB indienen.
Om u klacht beter en sneller te kunnen behandelen vragen wij u de onderstaande vragen zoveel mogelijk te beantwoorden:

Klacht afkomstig van:

 • Naam onder bewind gestelde* :
 • Email * :
 • Geboortedatum * :
 • BSN nr :
 • Adres * :
 • Tel nr.:
 • Woonplaats * :
 • Datum onder bewind sinds :
 • Postcode *:
 • Zaak op BM nr. rechtbank :
  (zie beschikking)
 • Stuur altijd een kopie van de beschikking van onder bewindstelling van de rechtbank mee met de klacht.

  Als de klacht wordt ingediend door een vertegenwoordiger van de Cliënt:

 • Naam vertegenwoordiger :
 • Tel nr.:
 • Adres :
 • Email :
 • Postcode :
 • Relatie tot de cliënt :
 • Woonplaats :
 • Bij het indienen van een klacht door een vertegenwoordiger moet een akkoord verklaring van de cliënt meegestuurd worden.

 • Is de bewindvoerder lid van de NBPB?
  U kunt dit nagaan op de leden pagina.

 • Is de klacht besproken met uw bewindvoerder?
   

 • Is de klacht al behandeld door de kantonrechter?
   

 • Datum van het voorval waarop de klacht betrekking heeft:
 • Gaarne een duidelijke omschrijving van de klacht:
 • Beschikking van de onder bewindstelling

 • Reactie van bewindvoerder op de klacht

 • Bij het indienen van de klacht bij de kantonrechter een kopie van de reactie van de kantonrechter

 • Onderliggende stukken en bewijzen van de klacht

 • Akkoord verklaring cliënt (bij het indienen van een klacht door een vertegenwoordiger moet dit meegestuurd worden)