NBPB

09 maart 2018 - Format auditrapport

Op deze pagina kunt u de documenten m.b.t. de audit van het boekjaar 2017 vinden. Er zijn een aantal punten aan bijlage b toegevoegd en alle punten in de bijlage worden uitgebreider toegelicht. Hierdoor is de invulinstructie niet meer nodig. Alle documenten zijn ook beschikbaar in Word, zodat de accountant deze makkelijk kan gebruiken. 

​Vanaf 1 maart j.l. kunnen de auditrapporten door leden worden geupload op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website. Rapporten die per mail of post worden aangeleverd, worden niet in behandeling genomen. Oud-leden en toekomstig leden kunnen het rapport en de benodigde bijlagen wel per mail aanleveren. <<< Overzicht

NIEUWS

 • Lees verder17-08-2018

  Gemeente Groningen negee

    Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de gemeente Groningen in maart 2...

  Lees verder
 • Lees verder11-05-2018

  Reactie LOBCM

  Het LOBCM reageert op de recente (negatieve) media-aandacht voor beschermingsbew...

  Lees verder