NBPB

 

Onze visie

 

Steeds meer mensen doen een beroep op anderen om hen te ondersteunen bij het oplossen van financiële problemen of het voeren van hun administratie. Waar dit niet in de kring van familie of vrienden kan worden opgelost, wordt steeds vaker een beroep gedaan op professionele ondersteuning. Deze vraag brengt steeds meer aanbieders van deze dienstverlening op de markt. Bewindvoering is een vak en vereist daarmee specifieke kennis en vaardigheden om de dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

 

De NBPB richt zich op professionele bewindvoerders en probeert te voldoen aan die behoefte. De NBPB verenigt bewindvoerders die bedrijfsmatig werkzaam zijn in verschillende organisatievormen in de Nederlandse samenleving. De vereniging biedt de mogelijkheid als bewindvoerder kennis en ervaring te delen en het beroep verder te professionaliseren. Als zodanig wil de NBPB een waarborg bieden voor de kwaliteit van haar leden. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot – en streven wij naar - excellente bewindvoerders.

 • De NBPB is een zelfstandige vereniging van bewindvoerders. De NBPB is niet gebonden aan een overheidsinstelling of voor het beroep richtinggevende school. De individuele leden hebben door hun lidmaatschap en het onderschrijven van de beroepscode van de NBPB, kenbaar gemaakt op een verantwoorde en humane wijze mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn het beheer te voeren over hun geld of goederen te ondersteunen.
 • De NBPB verenigt bewindvoerders die bedrijfsmatig werkzaam zijn in verschillende organisatievormen in de Nederlandse samenleving.
 • Binnen de NBPB bepaalt de vergadering van de leden het te voeren beleid, elk lid van de vereniging levert haar of zijn bijdrage aan de ontwikkeling van dit beleid. Elk lid kan op die wijze een voor haar leerzame taak op zich nemen en ten uitvoer brengen. De NBPB is zich als vereniging wel bewust van allerlei omgevingsfactoren en gebruikt deze, als dit in haar beleid past. Ze laat zich er niet door bepalen.
 • Het tot stand brengen van de NBPB en haar lidmaatschapsverbindingen zijn een uiting van eigenwaarde, contact en communicatie, welke voortkomt uit ieders behoefte aan visie, leren, delen en verenigen.

NIEUWS

 • Lees verder17-08-2018

  Gemeente Groningen negee

    Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de gemeente Groningen in maart 2...

  Lees verder
 • Lees verder11-05-2018

  Reactie LOBCM

  Het LOBCM reageert op de recente (negatieve) media-aandacht voor beschermingsbew...

  Lees verder