NBPB

 

Task Force (werkgroep problematiek gemeenten)

De Task Force zit nog in de opstartfase. 

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de interne en de externe communicatie. Naar de leden toe wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht waarin onder meer activiteiten van het bestuur en nieuwe ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de leden worden toegelicht. Daarnaast worden leden indien nodig tussentijds per mail op de hoogte gehouden over belangrijke ontwikkelingen binnen het vakgebied. De nieuwsbrieven kunt u terugvinden op het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van onze website. De externe communicatie is erop gericht externe betrokken partijen zoals de Rechtspraak, de overheid en het bankwezen op de hoogte te stellen van de activiteiten van de NBPB en de belangen van de leden te behartigen.

Scholingscommissie

Deze commissie organiseert minimaal drie keer per jaar een  scholingsdag voor leden van de NBPB tegen een gereduceerd tarief. Leden mogen ook één introducee meenemen per scholingsdag. Niet leden kunnen ook deelnemen aan de scholingsdagen maar dan  voor een hoger (normaal) tarief. De scholingsdagen zijn zeer divers van onderwerp en vakgerelateerd. Deelname aan de scholingsdag levert gecertificeerde studie-uren op. Het aantal uren wordt vermeld op het certificaat dat de deelnemer uitgereikt krijgt aan het einde van de dag.

COMMISSIE BEWINDVOERDERSCAFES

Deze commissie  houdt zich ook  bezig met het organiseren van bijeenkomsten in de vorm van een bewindvoerderscafé. Deze avond heeft een informatief thema en één of meerdere sprekers. Tevens creëert de commissie hierbij de mogelijkheid om na het informatieve deel tijdens een borrel te netwerken met collega-bewindvoerders en de sprekers.

Er worden 3 cafés per jaar gehouden op vier verschillende locaties, namelijk in Westerbork (Drenthe), Blokker (Noord-Holland, Houten (Utrecht) en 's Hertogenbosch (Noord-Brabant). Zie voor de data van deze cafés onze agenda. 

Juridische commissie

De juridische commissie geeft, op verzoek van het bestuur, advies over juridische vraagstukken die met de werkzaamheden van de leden van de NBPB te maken hebben. De commissie gaat niet dossier inhoudelijk te werk. Leden kunnen algemene zaken die betrekking hebben op de beroepsgroep aanbrengen zodat deze door de commissie kunnen worden bekeken. Als dit nodig is wordt er door de juridische commissie ook advies gevraagd aan externe juridische adviseurs. 

KlachtenCOMMISSIE

De klachtencommissie is sinds korte tijd opgeheven. Gebleken is dat hiervoor kortere lijnen nodig zijn. De mails over klachten worden nu eerst beantwoord door het secretariaat en doorgestuurd aan de betreffende bewindvoerders. Vervolgens zorgt het secretariaat dat alle stukken bij de klacht worden aangeleverd. Als de klacht compleet is wordt er van de betreffende bewindvoerder een reactie op de klacht gevraagd. De klacht en de reactie van de bewindvoerder worden hierna voorgelegd aan het bestuur. Als dit nodig is dan wordt de bewindvoerder uitgenodigd voor een gesprek met een of twee bestuursleden. Daarna wordt er door het gehele bestuur een advies uitgebracht. 

RechtbankCOMMISSIE

De rechtbankcommissie is gestart. Er zijn in Nederland 10 arrondissementsparketten . Per arrondissement hebben wij een lid in de commissie. Dit lid woont de Rechtbankbijeenkomsten bij en stuurt belangrijke informatie en nieuwsbrieven aan de voorzitter van de commissie. De voorzitter documenteert de informatie en kijkt welke informatie belangrijk is om te bespreken met het bestuur. Het bestuur zal vervolgens, indien nodig, de leden weer op de hoogte stellen. Zo kunnen we in ieder geval landelijk de verschillende Rechtbanken goed in de gaten houden.   .

 

NIEUWS

 • Lees verder17-08-2018

  Gemeente Groningen negee

    Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de gemeente Groningen in maart 2...

  Lees verder
 • Lees verder11-05-2018

  Reactie LOBCM

  Het LOBCM reageert op de recente (negatieve) media-aandacht voor beschermingsbew...

  Lees verder