NBPB

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hoe kan ik mij aanmelden voor het lidmaatschap?

Kijk op de pagina Lid worden voor meer informatie over het aanmelden voor het lidmaatschap.

Ontvang ik een factuur voor het lidmaatschap?

Ja. Na uw aanmelding ontvangt u ongeveer binnen 2 weken een factuur voor het lidmaatschap en de registratiekosten.

Wanneer word ik toegelaten als (aspirant)lid?

Uw aanmelding wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Indien er in de bestuursvergadering is besloten u toe te laten en de kosten voor het lidmaatschap zijn voldaan, krijgt u van het verenigingsbureau een bevestiging. 

Waar kan ik een klacht indienen over een lid van de NBPB?

U kunt een klacht indienen door het klachtenformulier in te vullen. U vindt deze op de homepagina onderaan. 

Ik ben reeds (aspirant)lid. Wanneer moet ik het lidmaatschapsgeld betalen?

U krijgt hiervoor in de loop van het jaar automatisch een factuur toegestuurd. 

Hoe kan ik wijzigingen voor mijn gegevens op de ledenlijst doorgeven?

Dit kan via email: secretariaat@nbpb.nl

Als ik nog geen accountantsrapport kan overleggen, kan ik dan evengoed lid worden?

Ja, u wordt dan toegelaten als aspirant-lid. U dient echter binnen 2 jaar nadat u als aspirant-lid bent toegelaten een accountantsrapport zoals omschreven in het document inhoud auditrapport  te overleggen aan het bestuur. Indien het accountantsrapport goedgekeurd wordt door het bestuur, zult u toegelaten worden als volwaardig lid. Vanaf dat moment bent u ook gerechtigd het logo van de NBPB te voeren. U dient bij uw aanmelding voor het aspirant lidmaatschap wel een bijlage b, ingevuld door uw accountant, aan te leveren. Bijlage B is het onderdeel van het auditrapport waarin de kwaliteitseisen van de NBPB staan vermeld. U kunt bijlage B vinden op de pagina aspirant lidmaatschap

Aan welke eisen moet ik voldoen om volwaardig lid te worden?

Kijk op de pagina volwaardig lidmaatschap voor onze kwaliteitseisen. .

Aan welke eisen dient het accountantsrapport te voldoen?

Hier leest u waar het rapport aan moet voldoen. Op deze pagina vindt u ook de documenten die uw accountant nodig heeft. U dient zelf een accountant te vinden die de audit voor u kan uitvoeren en het accountantsrapport kan opmaken. Deze accountant moet aangesloten zijn bij de NBA. De NBPB heeft geen lijst met accountants die de audit kunnen uitvoeren omdat wij geen voorkeur willen uitspreken.

Als ik toegelaten ben als volwaardig lid moet ik dan ieder jaar het accountantsrapport overleggen?

Ja, ieder jaar voor 1 oktober dient u het accountantsrapport over het voorgaande kalenderjaar opnieuw en ongevraagd aan het bestuur te overleggen. 

Waar staat de afkorting NBPB voor?

Deze afkorting staat voor Nederlandse beroepsvereniging voor professionele bewindvoerders.

NIEUWS

 • Lees verder17-08-2018

  Gemeente Groningen negee

    Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de gemeente Groningen in maart 2...

  Lees verder
 • Lees verder11-05-2018

  Reactie LOBCM

  Het LOBCM reageert op de recente (negatieve) media-aandacht voor beschermingsbew...

  Lees verder