skip to Main Content

Bericht voor bewindvoerders die werken met KEI

Vanaf januari 2020 treden enkele wijzigingen in werking in de modellen voor het indienen van de boedelbeschrijving (BB), de periodieke rekening & verantwoording (RV), de eindrekening & verantwoording (ERV) en de vijfjaarlijkse evaluatie (5JE). IVO-Rechtspraak heeft ons laten weten dat de specificaties van het onderdeel PGB in de modellen BB, RV en ERV enkele onjuistheden bevatten. Het is niet meer mogelijk deze fouten te herstellen, dit kan pas met ingang van 1-1-2021. Om ervoor te zorgen dat bewindvoerders de modellen het komende jaar kunnen gebruiken is een invulinstructie opgesteld. Namens IVO-Rechtspraak verzoeken wij jullie hiervan gebruik te maken.

Interne linkInvulinstructie PGB

Als de bewindvoerder of de mentorzelf het PGB beheert:

  • Kruis aan wie het PGB beheert: de bewindvoerder of de mentor;
  • Vermeld het ‘IBAN-nummer’;
  • Vermeld het ontvangen bedrag aan PGB-gelden;
  • Voeg als bijlagen toe: verleningsbeschikking PGB (vooraf), vaststellingsbeschikking (achteraf), rekeningafschrift met saldi op begin-en einddatum van verslagperiode en de evt. verantwoording van zgn. ‘restgelden.

Als de SVB of het Zorgkantoor het PGB beheert:

  • Kruis aan de optie ‘Overig’ bij de vraag ‘Wie beheert het PGB van betrokkene?‘;
  • Vermeld in het veld ‘IBAN-nummer’ de waarde ‘n.v.t.’;
  • Vermeld in het veld ‘het ontvangen bedrag aan PGB-gelden’ het getal ‘0’;
  • Voeg als bijlagen toe: verleningsbeschikking PGB (vooraf) en vaststellingsbeschikking (achteraf)