skip to Main Content

De juridische commissie geeft, op verzoek van het bestuur, advies over juridische vraagstukken die met de werkzaamheden van de leden van de NBPB te maken hebben. Als dit nodig is vraagt de juridische commissie advies aan externe juridische adviseurs.

De commissie gaat niet dossier inhoudelijk te werk. Leden kunnen algemene zaken en vragen die betrekking hebben op de beroepsgroep inbrengen zodat deze door de commissie kunnen worden bekeken. De juridische commissie geeft hierop intercollegiaal advies. Het lid dient zelf te bepalen wat hij/zij met het advies doet; de juridische commissie is niet aansprakelijk voor het advies. De juridische commissie is geen vervanging van een advocaat.

Leden van de juridische commissie

  • Bart Bakker (bestuurslid)
  • Elly Vermeer
  • Rien Prinsen