skip to Main Content

Pilot DigiD machtigingen

 

Naar aanleiding van verschillende gesprekken – m.b.t. de DigiD machtigingen – die wij vanuit de NBPB met Logius hebben gevoerd staat dit onderwerp nu hoog op de agenda. Logius start binnenkort met het uitvoeren van de klantreis in het kader van de pilot met professionele bewindvoering en gemeenten. Een klankbordgroep van bewindvoerders beoordeelt de klantreis. Veel van onze leden hebben aangegeven graag aan de pilot mee te werken. Hieruit blijkt wel het grote belang van de pilot en de betrokkenheid van onze leden bij de problematiek met de DigiD toegang.

De daadwerkelijke start van de pilot staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Met de coördinatie van de VNG stellen geselecteerde gemeenten digitale diensten op hun portaal ter beschikking. Professionele bewindvoerders (geselecteerd door de gemeente) gebruiken deze diensten met behulp van de nieuwe machtigingsfunctionaliteit.

Wij wensen onze deelnemende leden/bewindvoerders veel succes met de pilot.