skip to Main Content

Waarom lid worden van de NBPB?

De NBPB is een beroepsvereniging met ongeveer 400 leden. Wij zijn een beroepsvereniging voor bewindvoerders. In tegenstelling tot de andere brancheverenigingen kunnen alleen professionele bewindvoerders zich bij ons aansluiten. U mag als bewindvoerder ook budgetbeheer doen, maar ons bestuur is hier geen voorstander van (ook niet voorafgaand aan de bewindvoering). Wij zijn een vereniging voor en door bewindvoerders en willen kennis en ervaring met elkaar delen om het beroep bewindvoerder verder te professionaliseren.

Aanmelden als lid

Bij het aanmelden ontvangen we graag een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier en de benoemingsbrief van het LKB CBM.

Kosten en procedure

Bij de start van het lidmaatschap zijn er eenmalig € 150,00 aan registratiekosten verschuldigd. Het lidmaatschap is persoonlijk, maar er wordt een korting toegepast bij meerdere leden van één kantoor. De contributie voor het eerste lid van een kantoor bedraagt € 275,00 per kalenderjaar. Elk volgend lid van een kantoor ontvangt een korting van € 100,00 en betaald dus € 175,00 per kalenderjaar.

Het lidmaatschap kan op verzoek van het lid enkel beëindigd worden aan het einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het kalenderjaar opgezegd te worden. Het NBPB lidmaatschap is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden.

Beroepscode NBPB

Vereniging wordt bestuurd door bewindvoerders

Het NBPB bestuur is vrijwillig en alle bestuursleden zijn zelf bewindvoerder. Wij hebben als vereniging dus veel kennis vanuit de praktijk van de bewindvoering in huis. Als een lid een inhoudelijke vraag of een moeilijke casus heeft, dan doen wij ons best de vraag te beantwoorden of een advies met betrekking tot de casus te geven. Natuurlijk doen wij ook ons uiterste best de belangen van onze leden te behartigen bij gesprekken met onder meer het Ministerie van J&V, het LKB CBM, de Expertgroep, het LOVCK, relevante projectgroepen, de banken en andere organisaties die van belang zijn voor onze leden. Indien nodig doen wij dit in overleg met de andere brancheverenigingen. De NBPB is onderdeel van het Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM). De ontwikkelingen rondom bewindvoering brengen met zich mee dat een intensieve samenwerking tussen de brancheverenigingen is vereist. Door samen te werken kunnen wij de belangen van onze branche en – niet onbelangrijk – van onze kwetsbare klanten beter behartigen.

Tarieven bewindvoering 2019

Welke voordelen heeft u als NBPB lid?

  • Leden krijgen iedere week de NBPB nieuwsbrief met daarin relevante (actuele) informatie voor bewindvoerders en updates over de activiteiten van de vereniging.
  • Leden doen makkelijker zaken met de banken. Zo kunt u bij de meeste grootbanken gebruik maken van de bewindvoerdersdesk.
  • Leden kunnen een basisbankrekening (www.basisbankrekening.nl) openen voor een cliënt die vanwege b.v. fraude geen bankrekening meer heeft.
  • Leden kunnen gebruik maken van de collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Schouten via tussenpersoon Toebak en Oppenhuis. Deze verzekering voldoet ruimschoots aan de voorwaarden van het LKB CBM en wordt aan onze leden voor een aantrekkelijke premie aangeboden.
  • Leden kunnen via KPN een PKI-O certificaat aanschaffen met 25 procent korting. Dit certificaat hebben bewindvoerderskantoren nodig voor het communiceren met KEI.
  • Interessante scholingsdagen tegen een gereduceerd tarief. Op onze scholingsdagen komen sprekers die over relevante onderwerpen in bewindvoerdersland of over algemene ondernemersvaardigheden spreken.
  • Kosteloze deelname aan bewindvoerderscafés die drie maal per jaar op vier plaatsen in het land worden georganiseerd. Eerst wordt er een lezing gegeven over een voor bewindvoerders relevant of actueel onderwerp en daarna is het tijd voor het uitwisselen van ervaringen en het netwerken met collega-bewindvoerders tijdens een drankje. Bewindvoerders die interesse hebben in het NBPB-lidmaatschap kunnen eenmaal ter kennismaking deelnemen aan een bewindvoerderscafé.
  • Leden kunnen e-Herkenning aanschaffen met 10 procent korting.
  • Leden die de verplichte CJIB training hebben gevolgd krijgen (met behulp van e-Herkenning) via een portaal toegang tot het CJIB. Daarnaast mag het lid via het portaal een minnelijk traject aanvragen. Het CJIB bekijkt of het traject na 3 jaar goed is doorlopen en of er geen nieuwe schulden zijn ontstaan. Bij een positief resultaat stopt het CJIB met het innen van verkeersboetes.

Ongetwijfeld hebben wij nog niet alle voordelen van het NBPB lidmaatschap benoemd, maar u krijgt zo een goede indruk. Voor vragen en meer informatie kunt contact opnemen met het secretariaat.