skip to Main Content

De NBPB controleert geen audits meer

De aanwezige leden hebben op de Algemene Jaarvergadering van 7 maart 2022 ingestemd met het voorstel van het bestuur de NBPB audit los te laten. De NBPB conformeert zich aan de goedkeuring van het LKB CBM.
Door de audit flink te vereenvoudigen ontstaat er meer tijd de leden beter te faciliteren op het gebied van kennis en kunde. Door het aanleveren van de meest recente goedkeuring die u heeft ontvangen van het LKB CBM en een ingevulde bijlage C (deze krijgt u door middel van een enquête toegstuurd) kunt u uw lidmaatschap verlengen.

Wat betekent dit voor de leden?

  • Met ingang van de audit over 2021 hoeft er voor de NBPB geen bijlage B meer opgemaakt te worden.
  • Met ingang van 1 januari 2022 komen de aanvullende eisen van de NBPB te vervallen .
  • De accountant hoeft alleen de audit conform het Accountantsprotocol CBM op te stellen.
  • De meest recente goedkeuring van het LKB CBM dient jaarlijks bij de NBPB te worden aangeleverd. U kunt deze mailen naar rapport@nbpb.nl.
  • Bijlage C blijft bestaan. De bijlage C is van groot belang in onze gesprekken met de politiek en andere stakeholders. Het is gebleken dat deze partijen gevoelig zijn voor het aanleveren van cijfers. Verder is de bijlage C ook voor u als ondernemer van belang. Omdat u zelf de bijlage C invult zijn hier geen extra (accountants) kosten aan verbonden. De cijfers voor de bijlage C worden door middel van een enquête bij de leden opgevraagd.

Documenten