skip to Main Content

Verschil aspirant- en volwaardig leden

Bij de NBPB maken wij onderscheid tussen aspirant- en volwaardige leden. Aspirant leden zijn door de rechter benoemd tot bewindvoerder, maar nog niet door ons gecontroleerd. Volwaardige leden zijn minimaal één boekjaar bewindvoerder en voldoen volledig aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en de aanvullende kwaliteitseisen van de NBPB. Een aspirant lid dient binnen twee jaar na de start van het lidmaatschap zijn of haar lidmaatschap om te zetten naar een volwaardig lidmaatschap.

Een volwaardig lid dient ieder jaar vóór 1 oktober het auditrapport, inclusief de NBPB bijlage B, bij de auditcommissie aan te leveren. Als het rapport door de auditcommissie wordt goedgekeurd, wordt het volwaardige lidmaatschap voor een jaar verlengd. Als het rapport wordt afgekeurd wordt het lidmaatschap beëindigd, het is dan voor de bewindvoerder alleen mogelijk terug te keren als volwaardig lid. Het is een volwaardig lid toegestaan het NBPB logo te voeren (op website, briefpapier, mails etc.). Het logo kan worden opgevraagd bij het secretariaat. Meer voordelen van het (volwaardige) lidmaatschap lees je hier.

Tarieven bewindvoering 2019

Voorwaarden volwaardig lidmaatschap

Een aspirant lid, oud-lid of nieuw lid komt in aanmerking voor het volwaardig lidmaatschap wanneer:

  • ​De bewindvoerder minimaal één kalenderjaar draait en dus een volledig boekjaar (kalenderjaar) kan overleggen. Om in 2022 in aanmerking te komen voor het volwaardige lidmaatschap dient de bewindvoerder op of vóór 1 januari 2021 benoemd te zijn tot bewindvoerder door LKB CBM.
  • Om in 2022 in aanmerking te komen voor het volwaardige lidmaatschap dient de bewindvoerder aan het einde van het boekjaar 2021 (31 december 2021) minimaal tien bewinden te voeren.
  • De bewindvoerder voldoet aan de kwaliteitseisen van de rechtbank en aan de aanvullende NBPB kwaliteitseisen. Deze eisen gelden ook voor de overige bewindvoerders en medewerkers met dossierinhoudelijke taken verbonden aan het kantoor.
  • ​De bewindvoerder vóór 1 oktober 2022 een auditrapport inclusief bijlage B én alle benodigde aanvullende stukken aanlevert bij de NBPB auditcommissie en deze door de auditcommissie wordt goedgekeurd.
  • De bewindvoerder gelijktijdig met de audit de door hem of haar ingevulde bijlage C aanlevert.
Doelstelling NBPB

Kosten en procedure

Bij de start van het lidmaatschap zijn er eenmalig € 150,00 aan registratiekosten verschuldigd. Het lidmaatschap is persoonlijk, maar er wordt een korting toegepast bij meerdere leden van één kantoor. De contributie voor het eerste lid van een kantoor bedraagt € 275,00 per kalenderjaar. Elk volgend lid van een kantoor ontvangt een korting van € 100,00 en betaald dus € 175,00 per kalenderjaar.

Als u direct volwaardig lid wil worden, moet u voldoen aan de eisen van de rechtbank én onze aanvullende kwaliteitseisen. U dient hiervoor uw auditrapport en de bijbehorende stukken bij ons aan te leveren. Lees hier meer over de procedure voor het verkrijgen van het volwaardig lidmaatschap en onze kwaliteitseisen.

Het aspirant- en het volwaardige lidmaatschap kunnen op verzoek van het lid enkel beëindigd worden aan het einde van een kalenderjaar. Het lidmaatschap dient vier weken voor het einde van het kalenderjaar opgezegd te worden. Het NBPB lidmaatschap is persoonsgebonden en niet bedrijfsgebonden.

Beroepscode NBPB