skip to Main Content

Goede deal met Mesis

In 2020 draaien wij een pilot met het screeningsinstrument Mesis. Dit instrument meet de zelfredzaamheid van de cliënt. Samen met Mesis hebben wij het doel dat het instrument in de toekomst landelijk wordt erkend door Rechtbanken en Gemeenten. Onder meer Rechtbank Limburg en Gemeente Amsterdam maken al gebruik van Mesis. Tijdens de pilot kunnen onze leden Mesis op ‘abonnement’ basis tegen een sterk gereduceerd tarief gebruiken.


Kosten voor de NBPB

  •  Instapkosten €1500,00*
  •  Jaarlijkse kosten €1750,00*


Kosten voor de leden

  •  Jaarlijkse kosten €100,00 (€50,00 tijdens pilot)*
  •  Kosten per afgeronde screening €20,00 (€10,00 tijdens pilot)*
  •  Verplichte Mesis training (richtprijs €250,00)*


Mesis training

De training richt zich op het gebruik van Mesis, het interpreteren van de uitkomsten en het gesprek met de cliënt hierover. De training heeft een groepsgrootte van 15 deelnemers met 2 trainers, vindt plaats in Breukelen en wordt georganiseerd door de NBPB. Het aantal trainingen is afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen. De data van de trainingen vind je op de agenda voor leden.

 

*Exclusief BTW