skip to Main Content

NBPB Award toegekend aan CJIB

De leden van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders (NBPB) kennen de NBPB Award 2020 toe aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De award wordt sinds 2019 jaarlijks uitgereikt om erkenning te geven aan een persoon of organisatie die zich optimaal inzet voor de financieel kwetsbare mens.

Waarom krijgt het CJIB de award?

Het CJIB heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in zijn dienstverlening waarbij de focus is gelegd op het beter helpen van mensen met financiële problemen en laaggeletterden. Voorbeelden van de goede ontwikkelingen bij het CJIB zijn de vereenvoudigde beschikkingen die de burger ontvangt, de verbeterde communicatie met hulpverleners, de aanpassing qua taalgebruik voor laaggeletterden en de sterk verbeterde mogelijkheden voor het aanvragen van schuldregelingen. De introductie van het business portaal voor onder meer bewindvoerders die lid zijn van een brancheorganisatie heeft een zeer positieve invloed op de samenwerking tussen beschermingsbewindvoerders en het CJIB.

Ontvanger award in het zonnetje

De award is bedoeld als compliment aan de ontvanger die zich optimaal inzet voor betere ondersteuning, dienstverlening en/of meer begrip voor de financieel kwetsbare mens.  Met de award wil de NBPB organisaties en personen inspireren zich in te zetten voor de mensen in een financieel kwetsbare positie. Een vereiste voor het toekennen van de award is dat de inspanningen en werkzaamheden van de gekozen persoon of organisatie een landelijk karakter hebben.

Binnenkort doen wij verslag van de uitreiking van de NBPB Award aan het CJIB.