skip to Main Content

Nieuw logo

Onze vereniging heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de grootste landelijke beroepsverenigingen voor professionele beschermingsbewindvoerders. We komen op voor de belangen van onze leden en daarmee tevens voor de onderbewindgestelden. We delen kennis en informatie en zijn gesprekspartner voor stakeholders in de branche.

Om onze verdere professionalisering en de ingezette koers te onderstrepen is een nieuw logo ontwikkeld. Dit logo is begin deze week tijdens de algemene ledenvergadering aan onze leden gepresenteerd.

Verbinden, in beweging, openstaan en samenhang zijn de sleutelwoorden van het nieuwe logo. Een logo met een nieuwe touch waarin voor de herkenbaarheid gebruik wordt gemaakt van de bestaande kleuren. Wij zijn erg trots op deze nieuwe stap in de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze vereniging.

NBPB - Voor professionele bewindvoerders