skip to Main Content

Reactie op convenant gemeente Amsterdam

Vanuit de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) juichen wij toe dat de kwaliteit van bewindvoerders die zijn aangesloten bij een beroeps- of branchevereniging wordt onderkend. Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat de gemeente Amsterdam de samenwerking met bewindvoerders wil intensiveren. De NBPB is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het convenant. Wij hebben samen met andere stakeholders aan tafel gezeten met de gemeente en hebben feedback gegeven op de plannen.

Onze voorzitter Annette Druijf heeft kritische kanttekeningen bij de –door de gemeente- eenzijdige vingerwijzing naar de beroepsgroep ‘bewindvoerders’. Schuldhulpverlening was en is altijd een taak van de gemeenten geweest. In de gemeente Amsterdam wordt deze taak uitgevoerd door de inzet van MaDi’s (Maatschappelijke Dienstverlening). Voorzitter Annette zet vraagtekens bij de rol en de regie die de gemeente in het verleden op het gebied van schuldhulpverlening had, wijst op de ontoereikende personeelsbezetting van de MaDi’s en vraagt zich af wat de reden is dat clienten in Amsterdam geen of onvoldoende ondersteuning op het gebied van schuldhulpverlening konden krijgen.

Bij de introductie van het convenant ligt de focus van de gemeente voornamelijk op de (kwaliteits)eisen die de gemeente stelt aan bewindvoerders. Het is echter belangrijk dat de gemeente ook haar hand in eigen boezem steekt. Met dit convenant zijn namelijk zowel de beschermingsbewindvoerders als de gemeente Amsterdam plichten aangegaan met als doel de Amsterdamse burgers de hulp en begeleiding te bieden die zij nodig hebben.