skip to Main Content

Samen onder bewind – Schaam je niet en ga aan de slag

Dit keer het verhaal van Frank en Stefanie die samen onder bewind staan. Zij hebben elkaar leren kennen in een ontwenningskliniek en mede door het bewind hebben zij nu hun leven -met inmiddels drie kinderen- op de rit.
Beschermingsbewind is namelijk veel meer dan het betalen van rekeningen en oplossen van schulden. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor iemand in de financiële moeilijkheden komt. In deze NBPB-interviewrubriek komen mensen aan het woord, die door beschermingsbewind rust en een menswaardig leven kregen. Hoe was hun situatie voor bewind en hoe staan zij nu in het leven?

Lees het verhaal van Frank en Stefanie