skip to Main Content

Update Rabobank

Het LOBCM en de BPBI zijn samen intensief in gesprek geweest met Rabobank Nederland over de verhoging van de tarieven en de nieuwe mantelovereenkomst. Positief is te ervaren dat de bank met ons in gesprek is gegaan en serieus naar ons heeft geluisterd. Wat we hebben bereikt is dat de voorgenomen verhoging van de tarieven door de Rabobank met ongeveer 25% naar beneden is bijgesteld. Daarnaast is de mantelovereenkomst op een groot aantal onderdelen aangepast en doet deze zo meer recht aan de praktijk van een bewindvoerderskantoor.

We blijven principieel van mening dat de kosten niet bij het bewindvoerderskantoor in rekening gebracht mogen worden en dat de tarieven te hoog zijn. Wij beraden ons daarom op vervolgstappen.

Rabobank Nederland heeft aangegeven aanstaande maandag de wijzigingen naar alle klanten te gaan communiceren. Met iedere klant wordt een telefonische afspraak gemaakt voor het doorspreken van de veranderingen. De bewindvoerders die de nog niet aangepaste mantelovereenkomst al getekend hebben, worden in de gelegenheid gesteld de aangepaste mantelovereenkomst te tekenen.