skip to Main Content

Bewindvoering is een vak

Steeds meer mensen doen een beroep op anderen om hen te ondersteunen bij het oplossen van financiële problemen of het voeren van hun administratie. Als dit niet door familie of vrienden kan worden opgelost, wordt vaak een beroep gedaan op professionele ondersteuning. Deze vraag brengt steeds meer aanbieders van deze dienstverlening op de markt. Bewindvoering is een vak en vereist daarmee specifieke kennis en vaardigheden om de dienstverlening op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

Dé vereniging voor professionele bewindvoerders

De NBPB richt zich op professionele bewindvoerders. De vereniging verenigt bewindvoerders die bedrijfsmatig werkzaam zijn in verschillende organisatievormen in de Nederlandse samenleving. De vereniging biedt de mogelijkheid als bewindvoerder kennis en ervaring te delen en het beroep verder te professionaliseren. Als zodanig biedt de NBPB een waarborg voor de kwaliteit van haar leden. Uiteindelijk leidt dit tot – en streven wij naar – excellente bewindvoerders.

Onafhankelijke vereniging

De NBPB is een zelfstandige vereniging van bewindvoerders. De NBPB is niet gebonden aan een overheidsinstelling of voor het beroep richtinggevende school. De individuele leden hebben door hun lidmaatschap en het onderschrijven van de beroepscode van de NBPB, kenbaar gemaakt op een verantwoorde en humane wijze mensen die om welke reden dan ook niet in staat zijn het beheer te voeren over hun geld of goederen te ondersteunen.

Voor en door bewindvoerders

Binnen de NBPB bepaalt de vergadering van de leden het te voeren beleid, elk lid van de vereniging levert haar of zijn bijdrage aan de ontwikkeling van dit beleid. Elk lid kan op die wijze een voor haar leerzame taak op zich nemen en ten uitvoer brengen. De NBPB is zich als vereniging wel bewust van allerlei omgevingsfactoren en gebruikt deze, als deze in haar beleid passen. Ze laat zich er echter niet door bepalen. Het tot stand brengen van de NBPB en haar lidmaatschapsverbindingen zijn een uiting van eigenwaarde, contact en communicatie, welke voortkomt uit ieders behoefte aan visie, leren, delen en verenigen.